१ रुपैयाँले नै हुन्छ भ्रष्टाचार नेपाल दूरसंचारका विभिन्न शाखामा छड्के मारेर त्यहाँ आउने उपभोक्तालाई सचेत बनाई १ रुपैयाँ पनि फिर्ता लिन लगाउने जनजागरण अभियान। (स्वतन्त्र नेपाली बनाउने अभियान)

एउटा सानो भिडियो हेर्नुहोस्

Start typing and press Enter to search