केन्द्रिय व्यवस्थापिका समिति पहिलो तीन महिनाको कार्य-मुल्यांकन

मिति: २०७२/११/१३ विवेकशील नेपालीको प्रथम महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिकाले ३ महिना पुरा गर्दैछ। यस अवधिमा व्यवस्थापिका समितिले सम्पन्न गरेका कार्यक्रमहरु देहाय बमोजिम रहेको छ l [...]

केन्द्रिय कार्यपालिका समिति पहिलो तीन महिनाको कार्य-मुल्यांकन – २०७२-११-१४

विवेकशील नेपालीको प्रथम महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित कार्यपालिकाले ३ महिना पुरा गरेको छ। यस अवधिमा कार्यपालिका  समितिले सम्पूर्ण श्रोत कार्योचित व्यवस्थापन ,संकलन र उचित  परिचालन गरेका कार्यक्रमहरु [...]