हामीलाई सम्पर्क गर्नु परेमा हाम्रो काठमाडौँ कार्यालय छ
घर ३०१, जनमार्ग, (चप्पल कारखाना नजिक) चक्रपथ, महाराजगंज।”
पत्राचार गर्नु परेमा: पो.ब. 5277, काठमाडौँ, नेपाल

Address: BibekSheel Nepali, PO. Box 5277, Maharajgunj, Chakrapath, Kathmandu, Nepal
ईमेल (email) : help@leadnepal.com
मोबाईल फोन (mobile):  ९८५११४९२१४ ( 9851149214 ) (Country-code is 977)
वेबसाईट (website): leadnepal.com  In English http://en.leadnepal.com

Facebook: fb.com/bibeksheelnepali
Twitter: @bibeksheelnp

यहिँबाट तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिई हाल्नुहोस् तल लेखेर (म्याप भन्दा तल छ है फर्म भर्नुहोला। धन्यवाद 🙂

bibeksheel Nepali
BibekSheel Nepali office Kathmandu map
BibekSheel Nepali office Kathmandu map

Start typing and press Enter to search