ईमान्दार पार्टीमा लगानी

हाम्रो अटुट बिश्वास : फोहोर राजनीति कालो धन ले सफा हुदैँन

ई-सेवा मार्फत

बैंक मार्फत

चेक पिक अप

अन्य

“पारदर्शिता नै हाम्रो विश्वास,
निष्ठा हाम्रो जग “आउनुहोस्
ईमान्दार नेतृत्वमा लगानी गर्नुहोस्
ठिक मान्छे ठिक ठाउँमा पुर्याउन
हामीलाई साथ दिनुहोस् !
*By contributing resources, you agree that you are a Nepali citizen!*
नेपाली नागरिकले मात्र अनुदान दिन मिल्छ नेपालको राजनीतिक दललाई ।

Start typing and press Enter to search