Please do not forget to share this link with 5 of your close friends & family (by sharing on Facebook, emailing them or other ways. [ leadnepal.com/members ] कृपया तुरुन्तै आफ्नो ५ जना साथी वा ईस्ट-मित्रलाई यहाँ  भर्न लाउनु होला  (फेसबुक, इमेल अादि प्रयोग गरि यो लिकँ अरुलाई भन्नुहोला)  [ leadnepal.com/members ]

नेपाली भनेर होईन बनेर देखाम् !

उज्वल थापा
अध्यक्ष
विवेकशील नेपाली

केहि प्रश्न भए कृपया 9851149214 मा सम्पर्क गर्नु होला। देश बाहिर भए 9779851149214

To Donate, Donor shall be a Nepali citizen either living in Nepal or abroad.
NOTE: People, who do not hold Nepali Citizenship, can still contribute by working as an intern or volunteer for the party.
विवेकशील नेपाली दललाई दिइएको दान आय कर ऐन अन्तर्गत छुट दिइएको छ। दान दिनको लागि दाता नेपाल या विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक हुनुपर्दछ।
नोट :नेपाली नागरिकता नभएका व्यक्तिहरुले पनि अन्य श्रोत साधन जस्तै स्वयं सेवक भएर सहयोग गर्न सक्नु हुनेछ।

Start typing and press Enter to search