तल हामीले हाम्रा तुरुन्तका आवश्यकताहरु राखेका छौ जसको परिपुर्तिले गर्दा हामीलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुनेछ।
संगठन बिस्तार गर्न तपाँई जस्तै नेपालीको सहयोगको खाचोँ छ। तपाँईको सहयोगले हामीले नेपालीहरुमा नया आश, जोश र जाँगर दिलाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास राखेका छौँ।
मद्दत गरिदिनुभएकोमा मुरी मुरी धन्यवाद!

आर्थिक सहयोग गर्न यहाँ जानुहोस्
समय दिन यहाँ जानुहोस्
हाम्रो सन्जाल बढाउन यहाँ जानुहोस्

Start typing and press Enter to search