बैंक मार्फत

For party and its administrative fund management:

Bank : Nepal Investment Bank Ltd.

A/C Name : Bibeksheel Sajha Party

A/C No : 03801040253567

Branch : Maharajgung,KTM

A/C Type : Current Account

 

विवेकशीळ साझा पार्टी लाई बैंक मार्फत पनि रकम पठाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। रकम पठाईसकेपछि हामीलाई निम्न इमेल र फोन नं मा सम्पर्क गर्नुहोला।
funds@bibeksheelsajha.org अथवा मोबाईल 9851221603 वा फोन 01-4015528 (०१-४०१५५२८ ) मा रकम जम्मा गरेको भौचरको एक प्रतिलिपि हामीलाई इमेल गर्नुहोला।

Sharan Karki शरण कार्की

Fundraising Manager श्रोत व्यवस्थापन अधिकारी

BibekSheel Sajha  Party विवेकशीळ साझा पार्टी

Contact: 9851221603 / 01-4015528
Email: funds@bibeksheelsajha.org

हाम्रो अभियानमा साथ दिनु भएकोमा मुरी मुरी धन्यवाद।

Start typing and press Enter to search